logo

Objavljeni natječaji za tovno govedarstvo, zbrinjavanje stajskog gnoja te za obnovljive izvore energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 02. prosinca 2019. godine tri nova natječaja iz Programa ruralnog razvoja. U nastavku možete provjeriti osnovne informacije o objavljenim natječajima.

Natječaj 4.1.3 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja, uz mogućnost uvećanja sufinanciranja za dodatnih 20 % ukoliko: ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ako se ulaganje provodi u područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima, maksimalno do 90 %.

Visina javne potpore po projektu je:

  • do 100.000 EUR za korisnike početnike
  • od 5.000 – 1.000.000 EUR za ostala poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljiva ulaganja:

Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika

Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu

Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu

Opći troškovi i nematerijalni troškovi

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

Natječaj 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 – tovno govedarstvo.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja.

Visina javne potpore po projektu je:

  • do 100.000 EUR za korisnike početnike.
  • od 5.000 – 300.000 EUR za ostala poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljiva ulaganja:

Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate

Oprema za skladištenje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja

Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva

Opći troškovi i nematerijalni troškovi

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 28. veljače 2020. godine.

Natječaj 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)”

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije u sektoru tovnog govedarstva.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja.

Visina javne potpore po projektu je:

  • do 100.000 EUR za korisnike početnike (koji su u Jedinstvenom registru goveda upisani kraće od dvije godine)
  • do 200.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR ekonomske veličine
  • do 500.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva preko 250.000 EUR ekonomske veličine

Prihvatljiva ulaganja:

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje i ostalih gospodarskih objekata

Mehanizacija i ostala oprema

Kupnja zemljišta i objekata

Opći i nematerijalni troškovi

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 28. veljače 2020. godine.

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE, a navedene natječaje možete pronaći OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X