logo

Objavljene Upute za popunjavanje prijavnog obrasca u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava na ESF natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava na ESF natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, a koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva. Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Održano je nekoliko informativnih radionica, a planirano je održavanje iste  u Sinju 30. studenog 2017. Cilj info-radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja, kako je navedeno u dokumentaciji samog Poziva, a to su slijedeće pravne osobe, registrirane u Republici Hrvatskoj: udruge, javne ustanove, zaklade, jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave.

Ujedno,  06. studenoga 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dokument Upute za popunjavanje prijavnog obrasca  u okviru Poziva, koji je dostupan ovdje.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn, a rok za dostavu projektnih prijedloga je do 31.12.2019.

Detaljnije informacije i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X