logo

Objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

sječa šuma

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama NN broj 84/2018.

 

 

 

 

 

 

Objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Koordinacijsko tijelo, uputilo je Izmjenu upute Upravljačkim tijelima (operativnih) programa u vezi sa rješavanjem specifičnih razvojnih problema određenih teritorija Republike Hrvatske kroz provedbu ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na postupanje.

Na temelju navedene upute izmijenjen je Prilog V Kriteriji odabira u dijelu koji se odnosi na dodjelu bodova prema stupanju razvijenosti pojedine JLS u kojoj se provodi ulaganje. Ostali je tekst Pravilnika neizmijenjen.

 

Pravilnik je dostupan na LINK.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X