logo

Objavljen Poziv za prijavu na javni Natječaj projekata u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018.godinu

zlouporabe droga

Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga.

 

 

Na natječaj pravo prijave imaju udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno iz Statuta udruge odnosno registrirane djelatnosti upisane u Registar udruga.

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

        PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

  • A.  Projekti prevencije ovisnosti
  • B.  Projekti za sigurnija noćna okruženja
  • C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Sredstva za financiranje projekata osigurana su ukupnom iznosu od 3.700.000,00 kuna te su raspoređena na način da će se za prioritetno područje;

        PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

  • A Projekti prevencije ovisnosti iz sredstava Ministarstva zdravstva dodijeliti 600.000,00 kuna, iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1.000.000,00 kuna,
  • B.  Projekti za sigurnija noćna okruženja iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 150.000,00 kuna,
  • C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 800.000,00 kuna.

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

–     iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 450.000,00 kuna, iz sredstava
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 500.000,00 kuna i iz
sredstava Ministarstva zdravstva 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna po jednom projektu u prioritetnim područjima PI.A; PI.B; i PII.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u prioritetnom području
PI.C je 100.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.

Udruge imaju pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta u jednom od prioritetnih područja. Ista udruga na ovaj natječaj može prijaviti maksimalno 3 projekta.

Udruga može prijaviti projekt s maksimalno 4 partnera dok s ostalim organizacijama može ostvarivati neformalno partnerstvo i suradnju.

Udruga može u svim prioritetnim područjima sudjelovati i kao prijavitelj i kao partner. Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta u jednom prioritetnom području P I. i  P II. vodeći računa da ista udruga na ovaj zajednički natječaj može prijaviti najviše 3 projekta. Broj prijava u kojima jedna udruga može sudjelovati kao partner nije ograničen.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama nadležnog ministarstva i Ureda i traje od 28. ožujka 2018. do 27. travnja 2018. godine.
Više informacija i dokumentacija dostupno je na OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X