logo

Objavljen Poziv za prijavu malih projekata u 2022. godini

Fond za aktivno građanstvo 2014. – 2021. objavio je Poziv za prijavu malih projekata u 2022. godini. Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

 

 

Iznos financijske podrške: 5.000 – 15.000 eura.

Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura.

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 6-12 mjeseci.

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 02. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Natječajna dokumentacija s detaljnim informacijama dostupna je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X