logo

Objavljen Poziv za organizacijsku (institucionalnu) podršku OCD-ima

Fond za aktivno građanstvo 2014. – 2021. objavio je Poziv za organizacijsku (institucionalnu) podršku. Svrha Poziva je strateški podržati hrvatske OCD koje djeluju u najmanje jednom od dva programska područja podrške Fonda: demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost; te ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase, religije, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda.

 

Iznos financijske podrške: 60.000 eura. Korisnik financijska sredstva organizacijske podrške prima u paušalnom iznosu.

Raspoloživi iznos podrški: 420.000 eura.

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 20 mjeseci od 1. srpnja 2022. do 29. veljače 2024. godine.

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

U okviru ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 2. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu).

Natječajna dokumentacija s detaljnim informacijama dostupna je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X