logo

Objavljen poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018.godini prema Programu podrške regionalnom razvoju

teren

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje novom Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti nisu razvrstane u potpomognuta područja, no u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima Republike Hrvatske.

 

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe:

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
  • jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)
  • jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planski projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Obvezna dokumentacija: Popis potrebne dokumentacije i dodatne informacije o natječaju možete naći OVDJE.

Rok za prijavu: do 30. ožujka 2018.godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X