logo

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Promocija zdravlja i prevencija bolesti-Faza I” Ministarstva zdravstva

promocija zdravlja

Cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području RH kroz promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije bolesti te unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

 

 

 

Ministarstvo zdravstva objavilo je na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda i Europskih strukturnih i investicijskih fondova otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I.”

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, zaklade, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe/ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i registrirane u Republici Hrvatskoj.

Za prijavitelje će biti organizirane informativne radionice u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci.

Sva natječajna dokumentacija dostupna je za preuzimanje slijedom poveznica: www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/promocija-zdravlja-prevencija-bolesti-faza-1/ (Europski socijalni fond) i www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-1/ (Europski strukturni i investicijski fondovi) gdje ćete pravovremeno moći pronaći i detalje o održavanju informativnih radionica.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X