logo

Objavljen poziv „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Kultura - natjecajNakon Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ i „Umjetnost i kultura 54+“, Ministarstvo kulture objavilo je treći po redu Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“.Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Predmet poziva je jačanje aktivnosti kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. veljače 2018., a natječajnu dokumenatciju uz detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X