logo

Objavljen poziv – „Čitanjem do uključivog društva“

Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020. je dana 23.12.2020. objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za natječaj „Čitanjem do uključivog društva“ koji traje do 01.03.2021. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 41.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Poziv je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mlađih od 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajne nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Provedbom poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine

Istim će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih sposobnosti za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 41.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sva naknadna natječajna dokumentacija raspoloživa je na sljedećim poveznicama: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X