logo

Objavljen novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte podrške programima namijenjenim mladima

young in libraryMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je novi poziv za prijavu projekata podrške programima namijenjenim mladima koji će se financirati iz ESF, u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Natječaj otvoren do 11.09.2017.

 

 

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Jedan prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt po svakoj prihvatljivoj skupini korisnika / aktivnosti. Prihvatljivi prijavitelji, uz određena ograničenja za pojedine aktivnosti, su:

a) udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade

b) savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga koja u svom temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za

c) jedinice lokalne i regionalne samouprave

Prihvatljivi partneri:

Na svakom projektu mogu biti aktivirana najviše četiri partnera uz prijavitelja.

Prihvatljivi partneri, uz određena ograničenja za pojedine aktivnosti, su:

a) udruga

b) savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja

c) jedinica lokalne i regionalne samouprave

d) javna ustanova

e) zaklada

Prihvatljivi korisnici i programske osnove poziva:

 1 Skupina korisnika: aktivnosti usmjerene na rad s mladima

2 Skupina korisnika: osnivanje i djelovanje Centara za mlade

ES - mladi

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su podijeljene prema skupinama korisnika kojima su namijenjene u dvije osnovne skupine. Jedan prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt za jednu skupinu aktivnosti.

1 Skupina korisnika / aktivnosti: aktivnosti usmjerene na rad s mladima

 • upravljanje projektom i administracija
 • aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih
 • aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice
 • aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja
 • aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja
 • zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih
 • promidžba i vidljivost

2 Skupina korisnika / aktivnosti: osnivanje i djelovanje Centara za mlade

 • aktivnosti savjetovanja i informiranja (obavezna aktivnost),
 • provedba programa neformalnog obrazovanja koje vode stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih (npr. treninzi na temu ljudskih prava, rješavanja sukoba, tečajevi stranih jezika, samoobrane, sigurnosti na internetu i slično) (obavezna aktivnost),
 • aktivnosti organizacije slobodnog vremena (obavezna aktivnost),
 • aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici (obavezna aktivnost),
 • rad s mladima koji su prerano napustili obrazovanje, mladima rizičnog ponašanja, problemima u ponašanju te mladima u sukobu sa zakonom, pružanje podrške mladim beskućnicima,
 • provedba programa usmjerenih na povećanje socijalnih vještina i zapošljivosti (programi neformalnog obrazovanja koji omogućuju stjecanje dodatnih kompetencija za mlade, uključujući mlade koji su napustili sustav formalnog obrazovanja),
 • aktivnosti usmjerene na aktivno sudjelovanje (suradnja s civilnim društvom, uključivanje u procese donošenja odluka, uključivanje mladih u vođenje aktivnosti centra za mlade i njegovo upravljanje, zagovaranje, volontiranje…),
 • kulturne aktivnosti,
 • međunarodni rad s mladima,
 • aktivnosti vršnjačke edukacije, pomoći u učenju i profesionalnog usmjeravanja,
 • provedba istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih u lokalnoj zajednici,
 • resursna podrška50 civilnome društvu i udrugama mladih u lokalnoj zajednici,
 • jačanje kapaciteta zaposlenika centra za mlade,

Više informacija o pozivima možete naći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X