logo

Objavljen novi Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.1 “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi projekti: 
Putem natječaj za tip operacije 4.3.1. financiraju se projekti koji se odnose na izgradnju cjelovitog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, hidrotehničke građevine za zahvaćanje vode, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Investicija mora biti vezana isključivo uz novu infrastrukturu za navodnjavanje, koja dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja

Prihvatljivi su, između ostalog, troškovi građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji sustava javnog navodnjavanja kao funkcionalne cjeline (akumulacije, mikroakumulacije, hidrotehničke građevine za zahvaćanje vode, uređenje terena, kanali, dovodni cjevovodi, površinska i/ili podzemna drenaža, crpne stanice, tlačna distributivna mreža, nadzorno upravljački sustavi, hidrotehnička oprema za upravljanje i korištenje sustavom) za koji je izdana jedna ili više građevinskih dozvola, ulaganja u računalne programe te izrada sve potrebne dokumentacije.

Prihvatljivi prijavitelji:
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju opće uvjete za prijavu.

Korisnik mora provesti postupke nabave nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, osim za nastale opće troškove (usluge) vezane uz pripremu projektno-tehničke i druge dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2022. godine do 12:00 sati, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X