logo

Objavljen natječaj za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

VIŠKOVO, 23.12.2013.RIJEKA ILUSTRACIJA KANTA ZA OTPAD, ÈISTOÈA, KOMUNALNI OTPAD, SMEÈE, SELEKCIJA, TATRAPAK, PAPIR, METAL, PLASTIKA, STAKLO ... SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj kojima će se jedinicama lokalne samouprave dodjeljivati sredstva iz Kohezijskog fonda za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Ukupni iznos:  Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK.

Udio potpore: Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Obvezna dokumentacija:

Popis potrebne dokumentacije i dodatne informacije o natječaju možete naći OVDJE.

Rok za prijavu: do 01.02.2019.godine.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X