logo

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 10.2 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

tovari23

Za provedbu podmjere 10.2. »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predviđen je ukupni iznos od 16,3 milijuna kuna.

Prihvatljivi korisnici: javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

 

Ukupni iznos: 16.300.000,00 kn.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.

 

Udio potpore:

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovog Natječaja.

Broj projekata odobrenih po pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014.-2020. nije ograničen.

 

Obvezna dokumentacija:

Popis potrebne dokumentacije i dodatne informacije o natječaju možete naći OVDJE.

 

Rok za prijavu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 22. ožujka 2018. godine od 12.00 sati do 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se nakon sklapanja ugovora o financiranju na način opisan u prethodnom odlomku, a najkasnije do 02. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X