logo

Objavljen Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH objavilo je Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU. Cilj Natječaja je informiranje javnosti i komuniciranje o deset godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji, euru, schengenskom prostoru slobodnog kretanja, sigurnosti, energetskoj sigurnosti, ulozi EU-a u svijetu, demokratskim temeljima Unije i sl.

Prijavitelj mora biti udruga upisana u Registar udruga, a koja djeluje najmanje pet godina. Prijavite može podnijeti najviše dvije prijave, no istovremeno može biti partner u drugim prijavama. Provođenje projekata u partnerstvu nije obvezno.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • obilježavanje Dana Europe te 10. obljetnice ulaska RH u EU;
  • konferencije i okrugli stolovi i slični događaji o temama koje su relevantne za EU;
  • edukativne i debatne radionice za mlade o EU;
  • kvizovi znanja – npr. EU kviz, kviz o aktualnim temama u EU;
  • predavanja o EU po školama i/ili fakultetima;
  • edukativne publikacije za djecu i mlade o EU;
  • web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU/društvene mreže.

 

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 130.000,00 EUR. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Natječaja može dodijeliti po pojedinom projektu je 1.000,00 EUR, a najveći 10.000,00 EUR. Okvirno se planira financirati 20 projekata.

Rok za dostavu prijava po ovom Natječaju je do 02. ožujka 2023. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X