logo

Objavljen Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Informiranje o EUMinistarstvo vanjskih i europskih poslova RH objavilo je Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini. Cilj ovog natječaja je dati potporu projektima koji će informirati i upoznati što veći broj građana s različitim aspektima članstva u EU, s posebnim fokusom na aktivnostima za djecu i mlade te na što bolju informiranost o različitim mogućnostima korištenja prednosti članstva za građane.

 

Prioriteti:

-projekti koji građane potiču na korištenje mogućnosti koje im pruža EU,

-projekti koji uključuju aktivno sudjelovanje krajnjih korisnika u provedbi projekta,

-projekti koji osvještavaju mogućnosti koje se pružaju građanima EU na određenom području i predlažu rješenja,

-projekti koji potiču daljnje komuniciranje europskih tema i primjenu u svojim životnim sredinama,

-projekti koji utječu na kvalitetu života građana,

-održivost projekta i njegov učinak na društvene odnose i zaštitu okoliša,

-inovativnost projekta kroz primjenu najboljih praksi za rješavanje problema.

 

Planirani iznos i ukupna vrijednost natječaja:

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.050.000,00 kuna od  igara na sreću u Državnom proračunu u 2017. godini. Najmanji  iznos financijskih sredstava koji  se  putem  natječaja  može  prijaviti  i  dodijeliti  po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Okvirni broj projekata koji se planira financirati je 30 – 50. Projekti  se  mogu  financirati  u  100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

 

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

-upisane su u Registar udruga i djeluju najmanje dvije godine zaključno s danom objave natječaja  u Republici Hrvatskoj,

– aktivno djeluju u području kulture, odnosno prioritetnom području aktivnosti obuhvaćenim ovim  natječajem, što treba biti navedeno u Statutu udruge,

– djeluju u službi općeg dobra i javnosti te u skladu s općim vrednotama utvrđenima Ustavom Republike Hrvatske.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata i dr.,

-organiziranje/provođenje predavanja, edukacija, radionica i sl.,

-organiziranje seminara, konferencija i tribina za javnost, odnosno širu zajednicu,

-organiziranje kulturnih događanja i obilježavanja važnijih datuma vezanih uz EU (kao npr. Dan Europe, Europski tjedan, Tjedan mobilnosti, Dan jezika i sl.),

-organiziranje gostovanja predstavnika Institucija EU i dr.

-poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti,

-očuvanje vrijednosti i tradicije Republike Hrvatske unutar EU,

-informativne i edukativne radionice, EU kvizovi,

-razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama u području informiranja o EU,

-izdavačka djelatnost–letci, brošure, prevođenje, izdavanje i uređivanje informativnih materijala koji se isključivo odnose na projekt.

Prijavitelj može podnijeti više od jedne prijave projekta, a istovremeno može biti partner i u drugim prijavama.

 

Rok za podnošenje prijava je do 10. prosinca 2017., a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X