logo

Objavljen natječaj za podmjeru 7.2., TO 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH objavila je u Narodnim novinama br. 76/2016 Natječaj za za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba TO 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

Dugopolje-mapa

Korisnici ovog programa su  javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Potpora je namijenjena  financiranju prihvatljivih projekata / operacija građenja i / ili opremanja javnog sustava za vodoopskrbu i / ili odvodnju i / ili pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s najviše 2.000 stanovnika.

Prihvatljivi troškovi su:

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA MJERU 07

»TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA«

Kod troška Naziv dozvoljenog troška
Tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
7.2.1. A Građenje (gradnja i rekonstrukcija)
7.2.1. A.1 Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) javnih sustava vodoopskrbe sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)
7.2.1. A.2 Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) javnih sustava odvodnje sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)
7.2.1. A.3 Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) javnih sustava pročišćavanja otpadnih voda sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)
7.2.1. B Oprema
7.2.1. B.1 Oprema za sustav javne vodoopskrbe isključujući opremu za tekuće održavanje
7.2.1. B.2 Oprema za sustav javne odvodnje isključujući opremu za tekuće održavanje
7.2.1. B.3 Oprema za sustav javnog pročišćavanja otpadnih voda isključujući opremu za tekuće održavanje
7.2.1.C Opći troškovi
Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti):

– troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

– troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 100% iznosa opravdanih troškova. Najniži iznos vrijednosti projekta / operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 EUR, a najviši 1.250.000 EUR, pri čemu najviši iznos javne potpore po projektu može biti 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukupna alokacija po Natječaju je 40.000.000 EUR.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine.

Cjelokupni tekst Natječaja možete pronaći ovdje .

Pravilnik kojim je regulirana provedba mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., sukladno kojem je i objavljen ovaj natječaj možete pronaći ovdje .

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X