logo

Objavljen Natječaj za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave. Ukupno raspoloživa sredstva iznose 350 milijuna kuna.

 

 

 

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

 

Najniži iznos je 1.000.000,00 kuna, a najviši 50.000.000,00 kuna.

 

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
  • priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,
  • građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
  • priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
  • stručni nadzor građevinskih radova,
  • projektantski nadzor,
  • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
  • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
  • aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

 

Natječaj je otvoren do 30.lipnja 2020.godine.

 

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X