logo

Objavljen natječaj Hrvatske lutrije za dodjelu donacija u 2018.godini

hrvatska-lutrija

Donacije su namijenjene za aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

 

 

 

 

 

 

 

Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva(domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja.

Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije:

  1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
    2. Zaštita okoliša
    3. Obrazovanje, znanost i odgoj
    4. Sport
    5. Kultura, kulturna baština i umjetnost

Iznos potpore: Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna. Ukupan iznos donacija je 450.000 kn.

Obvezna dokumentacija: Popis dokumentacije i više informacija na OVDJE.

Rok za prijavu: do 23.04.2018.godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X