logo

Objavljen je godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2018. godinu

Državna uprava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2018.  iz Državnog proračuna i inozemnih fondova (Švicarsko-hrvatski program suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU).

 

 

 

 

Godišnji plan natječaja sadrži ukupno 87 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2018. godini, u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 30 tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske. Iznosom od preko 435 milijuna kuna iz Državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i inozemnih fondova planira se financirati i sufinancirati više od 5.700 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, promicanja znanosti, prava djece, socijalne skrbi, razvoja volonterstva, skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, kulture, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, demokratizacije i razvoja civilnog društva, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštite potrošača, međunarodne razvojne suradnje, razvoja ruralnih područja i otoka, zaštite okoliša, razvoja turizma, poduzetništva i rada, sporta te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Podloga za izradu godišnjeg plana javnog natječaja bile su sektorske analize davatelja financijskih sredstava, državni proračun i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu. Godišnji plan javnih natječaja za 2018. godinu razmotrilo je i Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine.

DOKUMENT: Godišnji plan natječaja – TDU – 2018

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X