logo

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za prijavu programa/projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini. Cilj Poziva je pomoći jedinicama lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije u provedbi programa Uređenje i izgradnja sportskih objekata na području Splitsko-dalmatinske županije i zadovoljavanju javne potrebe i interesa stanovnika Županije.

 

Sredstva se odobravaju jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Županije za:
– izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju sportskog objekta,
– sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekta ili dijela objekta,
– opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

Ukupan iznos sredstava pomoći za provođenje Programa u 2023. godini iznosi 240.550,00 eura (1.812.423,98 kuna). Maksimalan iznos sredstava pomoći kojim Županija može sudjelovati u financiranju po pojedinačnom projektu je 13.272,28 eura (100.000,00 kuna). 

Programe/projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Županija može financirati do 90% iznosa vrijednosti programa/projekta. Programe/projekte jedinica lokalne samouprave od III. do VIII. stupnja razvijenosti Županija može financirati do 70% iznosa vrijednosti programa/projekta.

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije. Jedinica lokalne samouprave može prijaviti samo jedan projekt uređenja i izgradnje sportskih objekata. Ako više jedinica lokalne samouprave prijavljuje isti projekt uređenja i izgradnje sportskih objekata, sredstva može dobiti samo jedna jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Županije (26. rujna 2023. godine).

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X