logo

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi za 2023./2024. školsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH objavilo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu.

 

 

 

Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv. Udruge mogu prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Pored škole i osnivača škole udruga može prijaviti partnerstvo i s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) na osiguravaju uključivanja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.
Udruga mora imati planirane i druge izvore financiranja kojima, barem djelomično, sufinancira provedbu projekta.
Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovu provedbu i izvještavanje bez obzira na to s koliko partnera će ga provoditi.
Prioritet ovoga Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:
  • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2022./2023., a nije podnesen zahtjev da im se osigura pomoćnik u nastavi odnosno stručni komunikacijski posrednik u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza VI.“ za školsku godinu 2023./2024. koji se provodi u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ Europskoga socijalnog fonda plus i
  • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo,

na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, na temelju Javnoga poziva, dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 4.117.061,00 eura1/31.019.996,10 kuna udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Ukupna planirana vrijednost Javnoga poziva može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu.
Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se u pet rata, odnosno svaki drugi mjesec tijekom provođenja projekta.
Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada za minimalno jednog pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi, a maksimalno za deset pomoćnika u nastavi odnosno stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.
Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2023. do 1. srpnja 2024. godine.
Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 20. srpnja 2023. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X