logo

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture JLS i trgovačkih društava za 2024. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za prijavu projekata iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture JLS i trgovačkih društava na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu.

 

 

 

 

 

 

Prijaviti se mogu projekti i aktivnosti iz sljedećih programskih područja:

  1. Zaštita okoliša (ispitivanje kakvoće voda za kupanje na jezerima i rijekama),
  2. Smanjenje onečišćenja (reciklažna dvorišta i službena odlagališta; sanacija nelegalnih odlagališta; nabava opreme za gospodarenje otpadom),
  3. Zelena infrastruktura (zeleni krovovi i fasade; revitalizacija Brownfield područja; revitalizacija opožarenih područja),
  4. Razvoj komunalne infrastrukture (izrada prostornih planova i ostale dokumentacije; nerazvrstane prometnice; objekti vodoopskrbe; objekti odvodnje; otplata kredita JLS za vodoopskrbu i odvodnju; opskrba vodom JLS u izvanrednim situacijama; priprema EU projekata JLS; komunalno opremanje i održavanje; nogostupi i pristupi do zgrada javne namjene; mrtvačnice i groblja; trgovi i tržnice; parkirališta i javne površine).

 

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u komunalnom gospodarstvu. 

Trajanje Poziva ovisit će o raspoloživosti sredstava u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za tekuću kalendarsku godinu, odnosno do konačne raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava.

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X