logo

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata i aktivnosti iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za prijavu projekata i aktivnosti iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

 

Prihvatljivi projekti i aktivnosti su:

  • zaštita okoliša (ispitivanje kakvoće voda za kupanje na jezerima i rijekama),
  • smanjenje onečišćenja (reciklažna dvorišta i službena odlagališta, sanacija nelegalnih odlagališta, nabava opreme za gospodarenje otpadom),
  • zelena infrastruktura (zeleni krovovi i fasade, revitalizacija “Brownfield” područja, revitalizacija opožarenih područja),
  • razvoj komunalne infrastrukture (izrada prostornih planova i ostale dokumentacije, nerazvrstane prometnice, objekti vodoopskrbe, objekti odvodnje, otplata kredita JLS za vodoopskrbu i odvodnju, opskrba vodom JLS u izvanrednim situacijama, priprema EU projekata za JLS, komunalno opremanje i održavanje, nogostupi i pristupi do zgrada javne namjene, mrtvačnice i groblja, trgovi i tržnice, parkirališta i javne površine).

 

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u komunalnom gospodarstvu s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Trajanje Javnog poziva ovisit će o raspoloživosti sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za tekuću kalendarsku godinu, odnosno do konačne raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X