logo

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke prakse, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.

 

 

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi. Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

1.    Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike

•      stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti,
•      jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici,
•      stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike,
•      organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike,
•      izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.

2.    Razvoj programa

•      programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju,
•      aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima,
•      razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa,
•      aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike,
•      programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

Prijava se podnosi elektroničkim putem e-obrasca koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 28. studenog do 29. prosinca 2023. godine do 17:00 sati. Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Izvor: MKiM RH

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X