logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore Mjere 7. Potpora radu poljoprivrednih udruga iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.godinu

košnice

Potpora se dodjeljuje kako bi se olakšao rad poljoprivrednih udruga, uspostava i daljnje poslovanje za potrebe prilagodbe njihovih članova zakonskim propisima i zahtjevima tržišta.

 

 

 

Prihvatljivi troškovi za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potpora su:

-Troškovi rada poljoprivrednih udruga: vinogradara, vinara, maslinara, uljara, voćara, ovčara, kozara, pčelara, mljekara, sirara, peradara, uzgajivača papkara i kopitara, ekoloških proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda, povrtlara, rasadničara,…) čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj/držanje i preradu (konvencionalnu i /ili integriranu i/ili ekološku) na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Neprihvatljivi troškovi projekta za koje se ne može ostvariti potpora su:

-kupnja nekretnina,

-trošak PDV-a,

-troškovi nabave/kupovine sirovine i repromaterijala,

-bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,

-troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,

-troškovi vlastitog rada članova udruge.

Potpora se odobrava  u visini do 20% iznosa raspoloživih proračunskih sredstava za realizaciju Mjere 7.

 

Korisnici potpore su:

-Registrirane udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača sa područja Splitsko-dalmatinske županije usklađene s Zakonom o udrugama, čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju i preradu na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.svibnja 2018.godine.

Više informacija i dokumentacija dostupni su OVDJE

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X