logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz „Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita“ za 2019. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz „Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita“ za 2019. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore u vidu subvencionirane kamatne stope u tekućoj za prethodnu godinu jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima s područja Splitsko-dalmatinske županije, a koji su, u svrhu ostvarenja projekata iz fondova EU, podigli kredit u poslovnoj banci ili HBOR-u za izradu projektne dokumentacije.

Iznos maksimalne subvencije kamatne stope kredita po pojedinom korisniku ne može biti veći od 50.000,00 kuna godišnje.

Visina subvencionirane kamatne stope iznosi 3 % za jedinice lokalne samouprave (JLS) s indeksom razvijenosti manjim od 100 %,  2% za jedinice lokalne samouprave (JLS) s indeksom razvijenosti većim od 100 % te za LAG-ove i FLAG-ove trošak kamatne stope u cijelosti.

Prihvatljivi odobreni krediti za izradu projektne dokumentacije za ostvarenje projekta za koji se može ostvariti potpora subvencionirane kamatne stope su:

– ulaganja u fizičku infrastrukturu,

– ulaganja u društvenu i socijalnu infrastrukturu i usluge,

– ulaganja u turističku infrastrukturu i usluge,

– ulaganja u očuvanje kulturne i prirodne baštine,

– izrada i provedba Lokalne razvojne strategije područja LAG-a ili FLAG-a.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada 2019. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X