logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko – dalmatinske županije za 2017. godinu

Objava webUpravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području  Splitsko – dalmatinske županije za 2017. godinu.

 

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 50% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

 

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.

 

Uvjeti dodjele potpore:

– potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja,

– korisnik(OPG) mora imati sjedište, djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije,

– korisnik (OPG) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– korisnik (OPG) mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu,

– sukladno članku 3.Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora  male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom bili kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 21.10.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti ovdje i na broj telefona 021/400-038 i 021/400-069.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X