logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.godinu

kamena kućica

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja i razvoja tradicijskih djelatnosti.

 

 

 

 

Potpora se dodjeljuje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1: Početnici u poduzetništvu

Popis glavnih prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. obuhvaća djelatnosti iz područja C izuzev skupine 10.2, razreda 10.20; E; F; G– prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2, razred 45.20; J; M izuzev skupine 69.1, razreda 69.10; N izuzev odjeljaka 77-80 i 82; P; Q; S izuzev odjeljka 94.

Mjera 2: Očuvanje tradicijskih djelatnosti

Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 2. naveden je u Prilogu II. ovoga Javnog poziva.

II Korisnici potpore

Mjera 1. Početnici u poduzetništvu 2

  1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

(u daljnjem tekstu: Korisnik);

  1. Korisnici iz stavka 1. jesu trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici.

Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti

  1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

(u daljnjem tekstu: Korisnik);

  1. Korisnici iz stavka 1. jesu trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i obrtnici.

Tradicijske djelatnosti- djelatnosti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju se na obrasce tradicijske kulture pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.svibnja 2018.godine.

Više informacija i dokumentacija dostupni su na OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X