logo

Objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.godinu

mjera 9.

Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje ili fizičke i pravne sobe registrirane za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva.

 

 

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2018. godinu i to za:
Podmjeru 9.2.
“Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda”
Podmjeru 9.3.
“Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva”
Podmjeru 9.4.
“Promidžba i marketinška priprema proizvoda”
Podmjeru 9.5.
“Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda, ISO 22000-2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete”

II. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, te iznos potpore po korisniku
Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za :
Podmjeru 9.2.
– Potpora se odobrava za projekte izgradnje ili rekonstrukcije objekata namijenjenih proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda u visini do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno propisima o gradnji ili dokumentacije potrebne za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola, a najviše do 50.000,00 kuna

Podmjeru 9.3.
– Potpora se odobrava za izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog priključka i/ili troškova izvođenja infrastrukturnog projekta (priključak na električnu mrežu, vodovod, kanalizacija), sufinanciranje se vrši u iznosu do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 30.000,00 kuna po korisniku.
Podmjeru 9.4.
– Potpora se odobrava za promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brend, dizajn etikete, ambalaže, tisak etiketa, promotivne aktivnosti putem različitih komunikacijskih kanala) do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 15.000,00 kuna po korisniku
Podmjeru 9.5.
– Potpora se odobrava za troškove uvođenja i održavanja sustava kvalitete u iznosu do 70 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:
– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
– plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
– troškovi vlastitog rada,
– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,
– troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
– najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora,
– reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl)

III. Korisnici potpore
– Fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje
– Fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva

Za Podmjeru 9.3. podnositelj zahtjeva mora biti u sustavu PDV-a.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15.svibnja 2018.godine.

Više informacija i potrebna dokumentacija dostupna je na OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X