logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko – dalmatinske županije za 2017. godinu

TucaSplitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv koji se odnosi na prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta  u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju  na području Splitsko-dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi  kreditiranja poljoprivrede.

Potpora za premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme  odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju  osiguranja  za tekuću godinu  prema zaključenoj polici  osiguranja. Potpora  se odobrava  u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja. Potpora za  premije osiguranja za istu površinu  ili isto grlo stoke  ili istu jedinicu proizvodnje  može se ostvariti  samo jednom godišnje.

Maksimalan iznos  po uplaćenoj premiji  za osiguranje proizvodnje  u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj  ili fizičkoj osobi  kad je ona osiguranik  iznosi 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 02.11.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X