logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Potpora se dodjeljuje kako bi se olakšao rad poljoprivrednih udruga, uspostava i daljnje poslovanje za potrebe prilagodbe njihovih članova zakonskim propisima i zahtjevima tržišta.

 

 

 

 

 

Korisnici potpore su registrirane udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača s područja Splitsko-dalmatinske županije usklađene sa Zakonom o udrugama, čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju i preradu na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvatljivi troškovi za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potpore su troškovi rada poljoprivrednih udruga: vinogradara, vinara, maslinara, uljara, voćara, ovčara, kozara, pčelara i slično, a čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj/držanje i preradu (konvencionalnu i/ili integriranu i/ili ekološku) na području Splitsko-dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtijeva je do 01. lipnja 2023. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X