logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 2. Program potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 2. Program potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi i gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

 

Korisnici potpora su:

  • za gospodarske manifestacije: poljoprivredne zadruge, poljoprivredne udruge, zadružni savezi, lokalne akcijske grupe, jedinice lokalne samouprave s područja Županije;
  • za lokalno tradicijske manifestacije: poljoprivredne udruge i jedinice lokalne samouprave s područja Županije;
  • za znanstveno-stručne skupove: znanstveno-istraživačke ustanove, zadružni savezi, Savezi poljoprivrednih udruga, Hrvatska poljoprivredna komora i Hrvatska gospodarska komora.

 

Korisnik može ostvariti pravo na potporu po dvije manifestacije godišnje i to:

  • za gospodarske manifestacije: u visini do 20 % proračunskih sredstava, a najviše do 3.981,68 eura;
  • za lokalno tradicijske manifestacije: u visini do 10 % proračunskih sredstava, a najviše do 663,61 eura;
  • za znanstveno-stručne skupove: u visini do 15 % proračunskih sredstava, a najviše do 1.990,84 eura.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do utroška sredstava, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X