logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2018. godinu

voćne sadnice

Korisnici su jedinice lokalne samouprave s područja SDŽ koje su donijele vlastiti Program sufinanciranja nabave sadnog materijala odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i za isto osigurali proračunska sredstava, a kojemu su krajnji korisnici poljoprivredna gospodarstva s njihovog područja.

 

 

 

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za:

-nabava sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci,…),

– nabava sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

Potpora se odobrava u visini do 1/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala.

Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini).

 

Korisnici potpore su:

Jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije koje su donijele vlastiti Program sufinanciranja nabave sadnog materijala odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i za isto osigurali proračunska sredstava, a kojemu su krajnji korisnici poljoprivredna gospodarstva s njihovog područja i koji je usklađen sa županijskim Programom i Pravilnikom. Nositelji Mjere su županija, gradovi/općine i poljoprivredna gospodarstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačko društvo, obrt ili zadruga) koji su ujedno vlasnici  odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, a nalaze se na području Splitsko-dalmatinske županije te na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. svibnja 2018.godine.

Više informacija na OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X