logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.godinu

poljski put

Korisnici potpore su Jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije koje su donijele vlastiti Program Uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na svom području.

 

 

 

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za:

– troškove uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u županiji (čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog puta; sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje; djelomično strojno skidanje terena (pikiranjem ili kopanjem) sa strojnim poravnanjem terena sa skinutim materijalom; profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3,5 metara; izrada sloja tampona od kamenog materijala (jalovine; betoniranja kraćih dionica trase poljskog puta zbog nagiba terena) u iznosu do 50% ukupno dokumentiranih troškova za jedinice lokalne samouprave koje pripadaju od pete(V) do osme(VIII) skupine iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave prema vrijednosti indeksa razvijenosti, a u jedinicama lokalne samouprave koje se ispodprosječno rangirane prema indeksu razvijenosti i pripadaju od prve (I) do četvrte (IV) skupine u iznosu do 75% ukupno dokumentiranih troškova. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi:

-75.000,00 kuna za jedinice lokalne samouprave koje pripadaju od  I do IV skupine rangirane prema indeksu razvijenosti i

– 50.000,00 kuna za jedinice lokalne samouprave koje pripadaju od V do VIII skupine  rangirane prema indeksu razvijenosti.

Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini).

Obračunska vrijednost za financiranje aktivnosti unutar Mjere iznosi do 40.000,00 kuna po kilometru poljskog puta.

 

Korisnici potpore su:

Jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije koje su donijele vlastiti Program Uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na svom području odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te osigurali proračunska sredstava, a kojemu su krajnji korisnici poljoprivredna gospodarstva s njihovog područja i koji je usklađen sa županijskim Programom i Pravilnikom.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. svibnja 2018.godine.

Više informacija i dokumentacija dostupno je OVDJE.

 

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X