logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11. – Poljski puti na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Prihvatljivi korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvatljivi troškovi projekta za koje se može ostvariti potpora su troškovi uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi:

-75.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave koje pripadaju od I. do IV. skupine rangirane prema indeksu razvijenosti,

-50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave koje pripadaju od V. do VIII. skupine rangirane prema indeksu razvijenosti.

Rok za podnošenje zahtjeva je 14. kolovoza 2019. godine, a detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X