logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma za 2024. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu. Cilj Poziva je jačanje konkurentnosti kulturnog (arheološko-povijesnog) turizma destinacije srednja Dalmacija razvojem novih turističkih proizvoda proizašlih iz integracije arheologije s turizmom.

Program se odnosi na pripremu i provedbu aktivnosti vezanih uz sadržaje usmjerene na demonstraciju vještina i obrta te uprizorenje događaja i pojedinih aspekata života slijedeći vremensku liniju od prapovijesti do novog doba (zaključno sa Viški bojem 1866. godine). Također, Program podupire pripremu i provedbu aktivnosti koji se odnose na arheološka istraživanja, zaštitu i prezentaciju lokaliteta iz razdoblja prapovijesti, antike, srednjeg i novog vijeka (zaključno sa Viški bojem 1866. godine) na srednjodalmatinskom području.

Korisnici Programa mogu biti muzeji i javne ustanove (kojima nije osnivač Splitsko-dalmatinska županija) te znanstveno-nastavne institucije (sveučilište i fakulteti) registrirane na području Splitsko-dalmatinske županije. Temeljem ovog Programa, jedan korisnik može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

Javni poziv otvoren je do 18.03.2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X