logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa “Istraživanje, razvoj i inovacije” za 2018.godinu

inovacije

Aktivnosti koje će se sufinancirati su i iznosi sufinanciranja sadržani su u sljedećim mjerama:
Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća, Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova, Sufinanciranjeinovativnih poduzetničkih startup poduhvata.

 

Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive aktivnosti:

Ova mjera se planira realizirati kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela,
 2. Izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti,
 3. Diseminacija rezultata projekta,
 4. Upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom.

Prihvatljivi prijavitelj:

Kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora biti:

 • MSP sa sjedištem na području Županije koje zapošljava najmanje 3 osobe u trenutku podnošenja projektne prijave.

Osim toga, prijavitelji će morati dokazati da je njihov primarni cilj provoditi IRI aktivnosti, te širiti njihove rezultate putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije; da će svu dobit iz projekta reinvestirati u svoje aktivnosti, diseminaciju njihovih rezultata.

Predviđeno trajanje provedbe projekta je do 12 mjeseci. Iznimno, trajanje provedbe projekta može se produžiti do 18 mjeseci.

 

Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova

Prihvatljive aktivnosti:

Ova mjera se planira realizirati kroz dvije aktivnosti:

 1. Jednokratna potpora za pripremu projekata koji su prihvatljivi i nominirani za financiranje iz sredstava europskih fondova; i
 2. Sufinanciranje provedbe razvojno-istraživačkih i infrastrukturnih projekata.

Prihvatljivi prijavitelj:

Korisnici sredstava s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su ovisno o Aktivnosti partneri na, nositelji/koordinatori ili glavni prijavitelji predmetnih projekta i:

 • visoko učilište koje je upisano u Upisnik visokih učilišta,
 • znanstvena organizacija koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija,
 • mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem i koja zapošljavaju najmanje 3 osoba u trenutku podnošenja projektne prijave.

 

Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljive aktivnosti:          

Ova mjera se planira realizirati kroz sljedeće aktivnosti:

 • Pokretanje novog startup poduzeća zasnovanog na inovacijama,
 • Provjera potencijalno inovativnog koncepta,
 • Istraživanje tržišta i konkurencije,
 • Testiranja s krajnjim korisnicima i optimizaciju ponudbene vrijednosti,
 • Razvoj, promociju i komercijalizaciju novih proizvoda i pratećih usluga,
 • Zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • Diseminaciju rezultata potencijalnim investitorima.

Prihvatljivi prijavitelj:

 • Poduzeće sa sjedištem na području Županije osnovano unatrag dvije godine do datuma podnošenja Prijave koje se temelji na suvremenoj tehnologiji kao ključnom elementu u poslovanju, s najmanje 1 zaposlenikom (dokaz: prijava HZMO-u).

 

Rok za podnošenje zahtjeva: 30. svibanj 2018.godine.

 

Više informacija i dokumentacija dostupni su na OVDJE.

 

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X