logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu

org civilnog društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv temeljem kojeg će sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.

 

 

 

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv temeljem kojeg će sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.

– čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj
– u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner),
– čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

II.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
– Švicarsko-hrvatski program suradnje
– Erasmus +: Sport
– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
– Obzor 2020.
– Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
– Višekorisnička IPA
– Kreativna Europa
– Program o pravima, jednakosti i građanstvu
– natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
– natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

  1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
    1. tijekom 2017. godine, ukoliko se aktivnosti većim dijelom provode tijekom 2018. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2018. godini;
    2. tijekom 2018. godine;
  2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
    1. tijekom 2017. godine, ukoliko se aktivnosti većim dijelom provode tijekom 2018. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2018. godini;
    2. tijekom 2018. godine.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2018. godini iznosi  8.132.900,00 kuna.
U tijeku kalendarske 2018. godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta. Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika.

Istoj organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2018. godine.

Više informacija i popis dokumentacije dostupni su OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X