logo

Objavljen Javni poziv za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu. Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti jedinicama lokalne samouprave, na čijem se području nalaze otvoreni bunari i lokve građeni tradicijskom gradnjom, obnovu ovih spomenika tradicijske gradnje i njihovu revitalizaciju u svrhu izvorne namjene i turističke valorizacije.

 

 

 

 

 

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Pozivu su jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije na čijem se području nalaze bunari građeni tradicijskom tehnikom. Prednost pri financiranju imaju lokaliteti upisani u Registar kulturnih dobara.

Prihvatljivi programi i projekti za vrednovanje temeljem ovog Javnog poziva su:
– obnova, rekonstrukcija kamenih suhozidnih struktura bunara tradicijskom gradnjom,
– čišćenje raslinja i materijala iz bunara i okoliša,
– postavljanje turističke signalizacije i interpretacijskih ploča u blizini lokaliteta,
– izrada snimaka postojećeg stanja.

Za dodjelu financijske potpore u okviru ovog Javnog poziva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 19.900,00 €.

Rok za podnošenje prijave je do 30. travnja 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X