logo

Objavljen Javni poziv za Mjeru 5. Potpora za osiguranje u poljoprivredi na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za Mjeru 5. Potpora za osiguranje u poljoprivredi iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane Policom osiguranja koje pokriva štete do 20 % iznosa osiguranja poljoprivredne proizvodnje godišnje, u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, a imaju prebivalište i sjedište poljoprivredne proizvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije.

Potpora će se odobriti poljoprivrednim proizvođačima koji imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.

Potpora se odobrava u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Maksimalan iznos po uplaćenoj premiji iznosi 20.000,00 kn (2.654,46 eur).

Rok za prijavu po Javnom pozivu je 30 dana od objave na mrežnim stranicama Županije, odnosno do 02. listopada 2022. godine.

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X