logo

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za provedbu Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko – dalmatinskoj županiji

Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko – dalmatinskoj županiji.

 

 

Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti:

 • d.o.o.,
 • j.d.o.o.,
 • obrti,
 • profitne ustanove, a koji ulažu na područje Splitsko – dalmatinske županije.

Prihvatljivi troškovi odnose se na odobrene kredite Poslovnih banaka, a za koji se može ostvariti potpora putem subvencionirane kamatne stope kredita te su namijenjeni isključivo za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • kupnju nove opreme ili novog dijela opreme,
 • refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita,
 • obrtna sredstva.

Uvjeti kreditiranja:

 1. Najniži iznos kredita od 200.000,00 do 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% ( za uslužne djelatnosti) i 30% ( za proizvodne djelatnosti).
 2. Od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita čija kamatna stopa prelazi 5% i koji nisu subvencionirani sredstvima Splitsko – dalmatinske županije.
 3. Do 500.000,00 kuna za financiranje obrtnih sredstava.

Rok otplate kredita:

-do 12 godina za nove investicije –  kupnja, izgradnja, uređenje li proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme;

-poček do 2 godine koji je uključen u rok otplate;

-do 5 godina za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita;

-do 3 godine za obrtna sredstva.

Kamatna stopa: najviše do 3,2 % godišnje za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita.

Rok za podnošenje prijave je do iskorištenja Proračunskih sredstava za provedbu Programa za tekuću godinu, odnosno do objavljivanja Obavijesti o zaključivanju Javnog poziva na internetskim stranicama Splitsko – dalmatinske županije.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X