logo

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. za 2022. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. za 2022. godinu. Programom poticanja izgradnje poduzetničkih zona za razdoblje 2021.-2025. godine odobravaju se sredstva za sufinanciranje izgradnje postojećih poduzetničkih zona i osnivanje novih poduzetničkih zona u gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli odluku o formiranju novih poduzetničkih zona ili odluku o nastavku aktivnosti za već formirane zone.

 

Splitsko-dalmatinska županija će, temeljem Programa i raspoloživih proračunskih sredstava za 2022. godinu, sufinancirati bespovratnim sredstvima slijedeće aktivnosti:

1) izrada geodetskih podloga za zonu,
2) izrada prostornih planova, urbanističkih planova uređenja ili detaljnih planova uređenja zone te studija utjecaja na okoliš,
3) izrada investicijsko-tehničke dokumentacije infrastrukturnih priključaka i raspleta infrastrukture unutar zone,
4) otkup i uređenje zemljišta za formiranje zone,
5) uređenje okoliša, planiranje terena i sl.,
6) izgradnja i uređenje prometnica, prilaza i ostalih komunikacija,
7) uređenje odvodnje (oborinska i fekalna kanalizacija),
8) dovođenje vodovodnih instalacija (priključni cjevovodi, hidrantska mreža i dr.),
9) dovođenje električnih instalacija do zone (rasplet, javna rasvjeta i trafostanice i dr.),
10) dovođenje komunikacijske infrastrukture,
11) dovođenje plinskih instalacija.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Natječajna dokumentacija i više detalja o samom Pozivu dostupni su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X