logo

Objavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Predmet ovog Javnog poziva je iskazivanje potreba i osiguravanje financijske potpore za projekte, programe i aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja memorijalno-revijalnog karaktera u 2024. godini temeljem Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religiji Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu. Cilj Javnog poziva je subvencioniranje trgovačkih društava i kulturnih ustanova koje promiču djelatnost i projekte kulturnog stvaralaštva, sufinanciranje programa ustanova koje se bave scenskom, koncertnom, filmskom i fotografskom djelatnošću, izravna pomoć gradovima i općinama u organiziranju kulturnog života i pomoć u organizaciji memorijalnih turnira kao kulturnih događanja u lokalnim sredinama.

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove u kulturi, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici. Prijave se mogu poslati isključivo za projekt/program/aktivnost koji će se provoditi tijekom 2024. godine.

Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv poslati najviše dvije prijave. Ukoliko Prijavitelji podnose dvije prijave, utoliko moraju naznačiti prioritetnu prijavu, odnosno prioritetni projekt/program/aktivnost koji namjeravaju provesti. Prijavitelji mogu ostvariti sredstva za isti projekt/program/aktivnost samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Prihvatljivi projekti/programi/aktivnosti su:
– razmjena kulturnih sadržaja između JLS s područja SDŽ i ustanova u kulturi s područja SDŽ,
– razmjena kulturnih sadržaja u ustanovama u kulturi s područja SDŽ,
– razmjena kulturnih sadržaja ustanova u kulturi i JLS s područja SDŽ s nacionalni kulturnim ustanovama,
– nakladnička djelatnost na području SDŽ,
– održavanje kulturno-umjetničkih manifestacija i sportskih događanja kulturno-memorijalnog karaktera od javnog interesa na području SDŽ.

Za dodjelu financijske potpore projektu/programu/aktivnosti u okviru ovog Javnog poziva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 158.200,00 €.

U Aktivnosti Podrška kulturnim programima i aktivnostima planirano je:
– 110.200,00 € za pomoć jedinicama lokalne samouprave i za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,
– 48.000,00 € za subvencije ostalim prijaviteljima.

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu/aktivnosti iznosi:
– 6.600,00 € za jedinice lokalne samouprave,
– 4.000,00 € za proračunske korisnike drugih proračuna i ostale prijavitelje.

Rok za podnošenje prijave projekata/programa/aktivnosti na ovaj Javni poziv je do 1. listopada 2024. godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X