logo

Objavljen Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Program se odnosi na pripremu i provedbu aktivnosti vezanih uz sadržaje usmjerene na demonstraciju vještina i obrta te uprizorenje događaja i pojedinih aspekata života slijedeći vremensku liniju od prapovijesti do novog doba (zaključno s Viškim bojem 1866. godine). Također, Program podupire pripremu i provedbu aktivnosti koji se odnose na arheološka istraživanja, zaštitu i prezentaciju lokaliteta iz razdoblja prapovijesti, antike, srednjeg i novog vijeka na srednjodalmatinskom području.

Korisnici Programa mogu biti muzeji i javne ustanove (kojima nije osnivač Splitsko-dalmatinska županija) te znanstveno-nastavne institucije (sveučilište i fakulteti) registrirane na području Splitsko-dalmatinske županije.

Temeljem ovog Programa, jedan korisnik može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X