logo

Objavljen Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata za 2023. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023.godinu. Cilj ovog Javnog poziva jest osnažiti suradnju Splitsko-dalmatinske županije s udrugama i turističkim zajednicama u provedbi razvoja i valorizacije turizma na području Splitsko-dalmatinske županije, te poboljšanju i obogaćivanju turističke ponude, produženju turističke sezone, razvoju kongresnog, ruralnog i ostalih selektivnih oblika turizma aktiviranjem manje korištenih turističkih resursa i kreiranjem novih motiva dolazaka turista te posebno poticati razvoj Dalmatinske zagore kroz stvaranje cjelogodišnje ponude proizvoda i doživljaja.

Sredstva se mogu koristiti za provedbu sljedećih aktivnosti:
– podrška turističkim programima i aktivnostima,
– sufinanciranje održavanja manifestacije i provođenje projekta (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji),
– aktivnosti invalidnih osoba u organizaciji turističkih manifestacija/projekata,
– turistička valorizacija kulturne-povijesne baštine Splitsko-dalmatinske županije,
– organizacija manifestacija, izrada poslovnih platformi, projektne dokumentacije i razvoj infrastrukture u organizaciji krovnih (nacionalnih ili županijskih) udruga koje se bave posebnim oblicima turizma kao što su biciklistički, lovački, moto, auto, izviđači, planinari, privatni iznajmljivači, eno-gastro i sl.,
– izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije (udruge) na internetu,
– izrada poslovnih platformi u području selektivnih oblika turizma,
– izrada projektne dokumentacije i razvoj infrastrukture u području selektivnih oblika turizma.

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i lokalne turističke zajednice kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita, a koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Za sufinanciranje manifestacija i projekata u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ iznos je 51.550,00 eura. Najmanji iznos traženih sredstava za sufinanciranje manifestacija i projekta je 300,00 eura, a najviši do 8.000,00 eura. Splitsko-dalmatinska županija pridržava pravo mijenjati iznos vrijednosti Javnog poziva ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima i o iskazanom interesu prijavitelja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na web stranicama Splitsko-dalmatinske županije, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X