logo

Objavljen Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko – dalmatinsku županiju u 2020. godini

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Upravni odjel za turizam i pomorstvo planirana su sredstva namijenjena za  provedbu Programa potpore događanjima u turizmu na području Splitsko – dalmatinske županije, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista u destinaciju te stvaraju dodatnu ponudu u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji (s područja Splitsko- dalmatinske županije):

  • jedinice lokalne samouprave,
  • turističke zajednice,
  • javne ustanove,
  • obrti i trgovačka društva.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje događanja koji će se provoditi tijekom 2020. godine. Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje , potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.

Potpore će se odobravati događanjima prema bodovnoj listi. Maksimalni broj bodova jest 80. Iznos potpore po korisniku potpore, je do 50% prihvatljivih troškova, odnosno minimalni iznos jest 30.000,00 kuna.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljivati će se za sufinanciranje sljedećih projekata:

  • projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, eno-gastro, pustolovni  turizam, IT i znanstveni turizam),
  • potpore TOP događanjima – prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak Splitsko – dalmatinsku županiju,
  • međunarodna događanja – međunarodna događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 5.000 posjetitelja.

Natječajna dokumentacija s detaljnim informacijama dostupna je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X