logo

Objavljen Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

 

Projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:
1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Projektom mora biti jasno obrazložen doprinos području, moraju biti zadani specifični ciljevi projekta, ciljne skupine, definirani i kvantificirani pokazatelji ostvarenja ciljeva, te projektne aktivnosti. Projekt obavezno mora sadržavati aktivnosti informiranja i vidljivosti, ali isključivo putem digitalnih medija.
Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja obavezno mora sadržavati i aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog rješenja, za rad u istome.
Projekti za koje je previđeno sufinanciranje putem drugih poziva Fonda ili programa za dodjelu sredstava fondova Europske unije, nisu predmet ovog Natječaja.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje:
– podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
– nemaju poslovne račune u blokadi,
– nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
– ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura).
Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do:
– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine. U roku za dostavu ponuda na Natječaj ponuditelj može podnijeti jednu ponudu. Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X