logo

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata udruga i zaklada iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – drugo polugodište

ACI

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2018. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem.

 

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  1. Djeca i Mladi
  2. Umjetnost i kulturna baština
  3. Zaštita okoliša
  4. Znanost i sport
  5. Humanitarno djelovanje

 

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA I IZNOSI DONACIJA

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

 

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Pravo prijave imaju udruge upisane u Registar udruga, odnosno zaklade upisane u Zakladnu knjigu, i Registar neprofitnih organizacija.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 1. listopada 2018. godine do 15:00 sati.

Sve prijave primljene izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

NAČIN PRIJAVE I DOSTAVE DOKUMENATA

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama ACI d.d. – www.aci-marinas.com

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na porti sjedišta ACI d.d., Opatija), uz napomenu (Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini –  drugo polugodište – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku, sve na adresu

ACI d.d. | Maršala Tita 151 | 51410 Opatija

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja prijaviteljima o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X