logo

Objavljen Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

 

 

Prioritetna os: 2. Socijalno uključivanje

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 9. i. 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Cilj poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u periodu do 6 mjeseci u svrhu pružanja potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Prihvatljivi partneri:

  • neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • ustanova koja ima registrirano djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

 

Obavezni partneri na projektu: područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Indikativni iznos financijske omotnice: 200.000.000,00 HRK

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 400.000,00 HRK – 1.500.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 100 %

Indikativni datum objave Poziva: svibanj 2022. godine

Indikativni datum objave rezultata Poziva: rujan 2022. godine

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X